Uus Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 2019

1. jaanuarist 2019 kaotab kehtivuse sotsiaalministri 13. detsembri 1999. a määrus nr 82 „Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine“, mis sisaldas nõudeid ettevõtte esmaabivahenditele.Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja töökohal tagama esmaabivahendite kättesaadavuse, sealhulgas tööülesannete täitmiseks kasutatavates autodes, traktorites, liikur- ja eritöömasinates.

Kehtima hakkava määrusega on võmalik tutvuda  riigiteataja.ee lehel
Lisainfot ja koolitused Tööelu portaalist      
( http://www.tooelu.ee/et/Tooandjale/Tookeskkond/Tookeskkonna-korraldus/esmaabi-tookohal/Esmaabivahendid-tookohal  ) 


Käesolev esmavahendite näidisloetelu on tööandjale abiks esmaabivahendite valikul. Tegemist on soovitusliku nimekirjaga ning see sisaldab vahendeid erinevate kehavigastuste korral esmaabi andmiseks. Sõltuvalt ettevõtte tegevuslaadist ja ohutasemest võib tööandja mõne esmaabivahendi jätta välja või vastupidi, hankida suuremad kogused. Esmaabivahendite kogus peaks olema selline, et katta ka suurema töötajate hulgaga ettevõtte või selle eraldi paikneva struktuuriüksuse potentsiaalne vajadus.

Soovituslikud sisud POTENTSIAALSE ESMAABI VAJADUSE MAANDAMISEKS

Soovituslik tähendab seda, et kui Teil ei ole teada, mis riskid Teie ettevõtte töökohtadel täpselt on, siis soovituslik sisu katab Teie vajaduse, arvestades kõige sagedasemaid töökeskkonnas tekkinud traumasid. 

KUNI 25 TÖÖTAJAT

Ettevõttele, osakonnale või üksusele, milles on alla 25 töötaja

ÜLE 25 TÖÖTAJA

Ettevõttele, osakonnale või üksusele, milles on üle 25 töötaja

SÕIDUKITES

Tööülesandeid täitvates autodes, veoautodes, bussides, traktorites, ja eritöömasinates, kus asub juhi töökoht.

Toode Kuni 25 Üle 25 Sõidukile
Steriilne esmaabisideme pakend haavatampooniga (laius vähemalt 7,5 cm) 2 tk 4 tk 2 tk
Steriilne haavatampoon

7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm

2 tk
2 tk
3 tk
3 tk
  –
2 tk
1 tk
Rullside

laius 10 cm
laius 14-15 cm

2 tk
2 tk
3 tk
3 tk
2 tk
2 tk
Haavaplaastrid (eri suuruses) min 24 tk min 36 tk min 12 tk
Haavaloputusvedelik
või
immutatud salvetid haavapuhastamiseks
pudel 100ml
või
min 5 tk
pudel 100ml
või
min 10 tk
pudel 50ml
või
min 5 tk
Rullplaaster (laius min 2,5 cm)
või 
Isekinnituv side
1 rull
või
1 tk
2 rulli
või
2 tk
2 rulli

 

Ühekordsed kaitsekindad lateksi- ja puudrivabad (erinevad M ja L suurused) 3 paari 6 paari 2 paari
Kolmnurkrätik (linasest riidest või muust vastupidavast materjalist) 1 tk 1 tk 1 tk
Käärid või turvalõikur 1 tk 1 tk 1 tk
Kunstliku hingamise mask 1 tk 1 tk 1 tk
Soojendustekk, min 210 x 160 cm 1 tk 1 tk 1 tk
Antiseptiline kätepuhastusvahend
või
antiseptilised nahapuhastussalvettid
pudel 100 ml
või
5 tk
pudel 100-250ml
või
10 tk
pudel 50-100ml
või
5 tk
Ühekordne isekülmuv külmakompress 1 tk 1 tk 1 tk
VASTAVALT VAJADUSELE
Põletushaavageel
või
põletushaava side (min 10×10 cm)
125 ml
või
2 tk
125 ml
või
2 tk
125 ml
või
2 tk
VASTAVALT VAJADUSELE
Silmaloputusvedelik (ühekordne ampull või sprei), kus silmadušš või kraanivee võimalus puudub.
20 ml x 3 tk
või 
60 ml pudel
20 ml x 3 tk
või 
60 ml pudel
Esmaabivahendie kasutamise piltjuhend
Esmaabi andmise piltjuhend
1 tk
1 tk
1 tk
1 tk
1 tk
1 tk

Esmaabivahendid töökohal

Erinevad tööalased tegevused hõlmavad erinevaid ohte ja seega on töökeskkondades vaja erinevaid esmaabivahendeid. Mõned töökohad (nt kontorid, raamatukogud) on suhteliselt madala ohutasemega, samas kui teistel töökohtadel (nt tehased, ehitusplatsid) on tihti suurem oht või konkreetne oht. Seepärast sõltub vajaminevate esmaabivahendite nimekiri, kogus ja asukoht paljudest teguritest, sealhulgas ettevõtja suurusest, töötajate arvust, tekkivatest ohtudest, meditsiiniteenuste kättesaadavusest, töötajate hajutusest töökohal, isoleeritud töökohtades asuvatest töötajatest jne. Tööandja ülesanne on tagada vastavalt oma ettevõtte vajadustele sobivad esmaabivahendid sobivas koguses.

Esmaabivahendite asukoht

Esmaabivahendid peavad asuma töökohal kergesti ligipääsetavas kohas, mille asukoht peab olema märgistatud. Mootorsõidukis peab esmaabivahendite karp asuma kergesti kättesaadaval kohal. Välitöid tegevad töötajad peavad olema varustatud kaasaskantava esmaabivahendite komplektiga, mille sisu peab vastama tehtava töö ohtlikkusele.

Esmaabivahendite asukoht peab olema lihtsasti ja kõigile ligipääsetav.

Kemikaalide oht

Töökohal, kus riskianalüüsi alusel esineb söövitavate ja muude ohtlike kemikaalide nahale sattumise oht või naha põletusoht, peab olema juurdepääs voolavale kraaniveele. Selle asukoht peaks olema võimalikult lähedal ohtliku protsessi toimumiskohale.

Kui töökohal esineb võõrkeha või kemikaali silma sattumise oht, tagatakse võimalus silmaduši kasutamiseks. Silmaduši asukoht tuleb märgistada asjakohase ohutusmärgiga.

Kui töökohal esineb ohtliku aine riietele sattumise oht või riiete süttimise oht, peab kergesti ligipääsetavas kohas olema seade kannatanu kiireks veega loputamiseks või riiete kustutamiseks. Sellise seadme asukoht peab olema märgistatud asjakohase ohutusmärgiga.

TTOS 2019 loetelule vastavad esmaabikomplektid

2 thoughts on “Uus Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 2019

  1. Pingback: Esmaabi korraldus ettevõttes | Smart Life Savers

  2. Pingback: Enesekontrolliplaan HACCP põhimõtetel | Smart Life Savers

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga